Pierwszy etap ustawiania segmentów lustra Webba

0 komentarzy
Zdjęcie: Northrop Grumman, NASA/Chris Gunn

Opublikowano kolejne zdjęcie świadczące o tym, iż proces ustawiania segmentów głównego zwierciadła teleskopu przebiega prawidłowo! Finalna fotografia przedstawia 18 świetlnych punktów ułożonych w heksagonalną formację, co świadczy o tym, że przestawione zostały wszystkie segmenty.

Kontynuacja skomplikowanej procedury odbywa się z wykorzystaniem światła tej samej gwiazdy HD 84406, która była bohaterką pierwszego zdjęcia Webba. Wspomniana fotografia pozwoliła zapoczątkować ustawianie segmentów lustra głównego. W kolejnym kroku udało się ułożyć te niepozorne punkty świetlne w kształt heksagonu, co w praktyce oznacza iż każdy z segmentów zwierciadła został odpowiednio przestawiony. Zakończyło to pierwszą fazę ustawiania zwierciadła.

Mozaika z osiemnastu zdjęć gwiazdy. Każdy punkt podpisany jest oznaczeniem segmentu, który odpowiada za wykonanie zdjęcia. Źródło: NASA/STScI/J. DePasquale

Drugim etapem będzie ogólna korekcja dużych niezgodności w pozycjonowaniu segmentów, a także aktualizacja ustawienia zwierciadła wtórnego. Pozwoli to na uzyskanie większej ostrości zdjęć. W kolejnej fazie nastąpi „stacking” zdjęć, czyli nakładanie jednego na drugie w celu otrzymania finalnej i ostrej fotografii gwiazdy, która będzie już tylko jednym obiektem, a nie osiemnastoma kropkami światła.

Dzięki udostępnianiu tego typu aktualizacji ze strony zespołów pracujących nad teleskopem, mamy unikalną możliwość obserwowania, jak zwierciadło główne powoli nabiera kształtów, dostarczając coraz lepszych i precyzyjnych fotografii. Na pierwsze zdjęcia będące już nie fotografiami testowymi, a efektem pracy teleskopu, poczekamy jeszcze kilka miesięcy.

Czytaj podobne posty

SpaceX rozpoczęło następny etap budowy konstelacji Starlink
SpaceX rozpoczęło następny etap budowy konstelacji Starlink
15 września 2021
Pierwszy załogowy lot na nową chińską stację kosmiczną
Pierwszy załogowy lot na nową chińską stację kosmiczną
18 czerwca 2021
Pierwszy lot załogowy Blue Origin rakietą New Shepard!
Pierwszy lot załogowy Blue Origin rakietą New Shepard!
19 lipca 2021
Dyskusja (0 komentarzy)
  • Napisz komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Informacje o Polityce Prywatności

Kosmogadka.pl szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje o użytkowniku zbierane podczas odwiedzin oraz dane osobowe podawane podczas kontaktu z autorami serwisu Kosmogadka.pl wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia poprawy jakości działania portalu, zrozumienia zachowań odwiedzających oraz komunikacji z użytkownikami, którzy na to wyrazili chęć. Dane zbierane o użytkownikach podczas ich odwiedzin mogą zawierać takie informacje jak listę stron, które otworzyli, szczegółowy czas spędzony na poszczególnych stronach i zachowanie w trakcie przeglądania. Aplikacja internetowa lub zewnętrzne usługi mogą tworzyć także na komputerze użytkownika pliki tekstowe, które służą rozpoznawaniu odwiedzającego i dostarczaniu mu usług takich jak powiadomienia.

Administratorem zebranych danych są twórcy strony Kosmogadka.pl i wszystkie informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla nich i ich zaufanych usługodawców. Dane te nie są w żaden sposób monetyzowane przez twórców serwisu. Wspomniani zaufani usługodawcy to: GoogleOVH, SendGrid, Zoho.com.

Zbierane dane dzielą się następująco:

  • obowiązkowe – podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu takie jak logi serwera
  • opcjonalne – analityka przeprowadzana za pomocą Google Analytics
  • dodatkowe – informacje udostępniane poprzez formularze kontaktowe lub komentarze

Czy wyrażasz zgodę na to, by strona Kosmogadka.pl zbierała opcjonalne informacje za pomocą skryptów analizujących zachowanie użytkownika na stronie?