Dwie przyszłe misje NASA z udziałem Polski

0 komentarzy

Jak ogłosiła w piątek 10 grudnia Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), w aktualnie przygotowywanych przez NASA misjach Arcus i Gamow Explorer weźmie udział również Polska. Jest to skutek niedawnych negocjacji dotyczących udziału naukowców z naszego kraju w tych przedsięwzięciach, które prowadziła właśnie POLSA.

Podkreślmy, że mowa tutaj o propozycjach misji, które są w tej chwili opracowywane w ramach segmentu MIDEX (Medium-Class Explorers) programu NASA Explorers. Pierwszą z nich jest Arcus, która zajmie się ogólnie rzecz biorąc obserwacjami Wszechświata w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Misja dostarczy wysokiej rozdzielczości obserwacje gorącego gazu zgromadzonego w galaktykach, gromadach galaktyk oraz w bliskim otoczeniu czarnych dziur i zagwarantuje polskim naukowcom udział w wysoce nowatorskich badaniach dotyczących rozkładu, ewolucji i składu chemicznego gorącej materii. Udział Polski w tym przypadku koordynować będzie prof. dr hab. Agata Różańska z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.

Źródło: ESA.

Drugą propozycją jest projekt nazwany Gamow Explorer. Misja ta ma dostarczyć unikalnych obserwacji najodleglejszych błysków gamma w tzw. epoce rejonizacji, co umożliwi badanie procesów formowania pierwszych gwiazd i galaktyk we wczesnym Wszechświecie. Jak zatem widać, obie skupiają się na wysoko energetycznych zjawiskach w otaczającej nas przestrzeni. Tutaj udział naukowy naszego przemysłu koordynowany będzie przez prof. Włodzimierza Kluźniaka i dr hab. Krzysztofa Nalewajko z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN, a w samym zespole pracującym nad Gamow Explorer uczestniczą naukowcy z sześciu polskich uczelni i instytutów naukowych.

„Udało nam się zintegrować polski sektor kosmiczny i wspólnie przygotować ofertę dla NASA, która została przyjęta. Przed nami mnóstwo pracy, ale wyniki badań każdej z tych misji mogą przynieść przełomowe odkrycia dalekiego kosmosu”

Te słowa wypowiedział Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jednak w jaki sposób Polska przyczyni się do realizacji opisanych wyżej misji? Nasze zadanie ma obejmować opracowanie i dostarczenie poszczególnych elementów instrumentów naukowych. Centralnym wykonawcą będzie Centrum Badań Kosmicznych PAN, które ma działać we współpracy z polskim przemysłem. Więcej o przyszłości obu misji dowiemy się za kilka/kilkanaście miesięcy, gdyż wyniki pierwszej fazy naboru będą znane w drugiej połowie 2022 roku. Start wybranej misji planowany jest natomiast na rok 2028.

Program NASA Explorers jest realizowany po to, aby osiągać cele naukowe z zakresu astrofizyki. Charakteryzuje się on umiarkowanymi kosztami, jednak ze względu na ich limity jest on podzielony na klasy takie jak SMEX (Small-Class Explorers) czy właśnie MIDEX. Aby misje te mogły zostać wyniesione w kosmos, NASA zapewnia dostęp do komercyjnych rakiet.

Grzegorz Wrochna podpisujący porozumienia pomiędzy Polską Agencją Kosmiczna a Fundacją Przedsiębiorczy Toruń. Źródło: POLSA.

Nie jest to oczywiście jedyne warte wspomnienia wydarzenie ostatnich tygodni jeśli chodzi o polską branżę kosmiczną. Przykładowo dość niedawno na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Dubaju doszło do podpisania porozumienia Artemis Accords pomiędzy NASA a Polską Agencją Kosmiczną. Jest to międzynarodowe porozumienie o współpracy w ramach programu Artemis, które ustala wspólne podejście do cywilnej eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej przez agencje państw będących sygnatariuszami tego dokumentu. Więcej informacji znajdziecie w naszym ostatnim artykule podsumowującym wydarzenia na naszym krajowym podwórku.

Czytaj podobne posty

Electron powraca, dwie misje planowane na następny miesiąc
Electron powraca, dwie misje planowane na następny miesiąc
11 października 2021
Chiny wysłały drugą zaopatrzeniową misję na stację kosmiczną Tiangong
Chiny wysłały drugą zaopatrzeniową misję na stację kosmiczną Tiangong
21 września 2021
„Big Slider” z powodzeniem wykonał swoją jedyną misję
„Big Slider” z powodzeniem wykonał swoją jedyną misję
23 stycznia 2022
Dyskusja (0 komentarzy)
  • Napisz komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Informacje o Polityce Prywatności

Kosmogadka.pl szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje o użytkowniku zbierane podczas odwiedzin oraz dane osobowe podawane podczas kontaktu z autorami serwisu Kosmogadka.pl wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia poprawy jakości działania portalu, zrozumienia zachowań odwiedzających oraz komunikacji z użytkownikami, którzy na to wyrazili chęć. Dane zbierane o użytkownikach podczas ich odwiedzin mogą zawierać takie informacje jak listę stron, które otworzyli, szczegółowy czas spędzony na poszczególnych stronach i zachowanie w trakcie przeglądania. Aplikacja internetowa lub zewnętrzne usługi mogą tworzyć także na komputerze użytkownika pliki tekstowe, które służą rozpoznawaniu odwiedzającego i dostarczaniu mu usług takich jak powiadomienia.

Administratorem zebranych danych są twórcy strony Kosmogadka.pl i wszystkie informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla nich i ich zaufanych usługodawców. Dane te nie są w żaden sposób monetyzowane przez twórców serwisu. Wspomniani zaufani usługodawcy to: GoogleOVH, SendGrid, Zoho.com.

Zbierane dane dzielą się następująco:

  • obowiązkowe – podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu takie jak logi serwera
  • opcjonalne – analityka przeprowadzana za pomocą Google Analytics
  • dodatkowe – informacje udostępniane poprzez formularze kontaktowe lub komentarze

Czy wyrażasz zgodę na to, by strona Kosmogadka.pl zbierała opcjonalne informacje za pomocą skryptów analizujących zachowanie użytkownika na stronie?